‏صدا و سیما میگه بمونید تو خونه بیرون نیاید بعد پشت بندش تبلیغ کفش راحتی میکنه


بابام از اونور‌ میگه
کفشو بخریم بکنیم تو ماتحتمون ؟! 😂