این عید دیدنی نرفتن یه بدی داره اونم اینه با پیژامه و عرق گیر نشستی تو خونه یهو بابات یه گوشی میگیره سمتت فلانی ویدیو کال داده :///