‏تو عیددیدنی بابام به پسرخاله ام گفت چرا ازدواج نمیکنی؟ زنش قهر کرد رفت


مگه تو عید همه همین سوال رو از بقیه نمیپرسند!؟