‏بابام عمیقا معتقده عید رو باید خونه افرادی رفت که توی سال نمی بینیمشون
مثلا امروز رفتیم خونه دایی باجناق شوهر عمه اش

یکم طول کشید تا بهشون فهموندیم فامیلیم تا درو رومون باز کنن 😂😂