بعضی از ادما خودشونو تابلو میکنن البته از اون تابلوهایی که ارزش هنری نداره