قدیما ۷۰ درصد بدن رو آب تشکیل میداد الان فکر و خیال