"حڪــایت منــــو" ،،،

مخاطــــب" خــ❤️ــاص"

مثــل . . .

"مــاه و برڪــــہ" اســټ . . .

دور از هــــــم ،،،

امـــــا در" دل هـــــم"💞