صداوسیما پیام‌رسان سروش رو به مزایده گذاشته، ولی به نظرم باید به مناقصه بذاره 😂😂