آهای کسانی که یه جین صابون و ژل ضدعفونی خریدین و انبارکردین

میدونستین برای اینکه کرونا نگیرین دیگران هم باید دستاشون تمیز باشه