بابام کلی گوجه رنده کرد فک کردم میخواد املت درست کنه، ریخت تو پلاستیک پاشو کرد توش گفت پام درد میکنه 😐

اینم پروفسور سمیعی گفته؟؟؟