‏چرا وقتی رب گرون شد خودتون گوجه خریدین رب درست کردین ولی الان که الکل گرون شده خودتون کشمش نمیخرین تفت بدین بریزین رو عدس پلو؟