‏گفت آدم‌ها توی شب یا دلتنگن، یا اداشو در میارن که دلتنگ نیستن، شب بدون دلتنگی که شب نیست دیگه..