صبح از خواب بیدار شدم دیدم بابام یه نامه گذاشته کنار بالشتم و به دلیل تعطیلی کسب‌وکار بابت ویروس کرونا، ناچار به تعدیل فرزند شده و ضمن تشکر از بخور بخوابم تو این چند سال منو از خونه اخراج کرد.