پلیس راهور: جاده‌های شمالی کشور بسته شد
هواپیمایی ماهان: خودم از آسمون می‌برمشون emoji