‏مامانم داره برنامه پرشین گات تلنت رو نگاه میکنه یهویی اعصابش بهم ریخت گفت:

"این این مهناز افشار از عنم سر در نمیاره فقط بلده نهنگ عنبر بازی کنه"😂