یادش بخیر
سال قبل آرزو می‌کردیم ماهی قرمزمون تا ۱۳ بدر زنده بمونه
حالا آرزو می‌کنیم خودمون زنده بمونیم