‌خیال خوابیدن ندارد 'دلتنگی'
گِره می خورد لای موهایم
آویزان می شود به دامنم
تیر میکشد در قلبم
و آرام سُر می خورد
بر گونه های شب زده ام