وضعیت طوری شده هر لحظه منتظرم روحانی بیاد بگه
بدون تعارف هرکی کرونا نمیگیره بزاره از اینجا بره 😂