‏وضعیت جوریه که وقتی میری مستراح، باید ۳ دور کامل دستتو خوب بشوری تمیز شه، تا تازه بتونی بعدش کونتو بشوری.