کرونا یه مزیت هایی هم داشت
مثلا هرسال از اول اسفند
یه عده پیامک های درازی می فرستان پر از ایموجی برگ و گل و دار و درخت و تبریک سال نو و تاکید می کردن تهش که من اولین نفری بودم که عیدو بهت تبریک گفتم
شکرلله که این مسخره بازی هم با قدوم کرونا تموم شد