قبلنا ب قیافه پسرای ک عینک افتابی زده بودن نمیشد اعتماد کرد، الان ماسک n95ام اضافه شد،بدبختی داریما 😄