سلام دوستان سال نو همگی پیشاپیش مبارک...emoji
بیاید زیر این پست بهترین اتفاقی که در سال 98 براتون افتاد رو بگید