آهنگ مهران مدیری امشب شب مهتابه

امشب به بره من است آن مایه ی ناز…
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز!
ای روشنی صبح به مشرق برگرد!!
ای ظلمت شب با منه بیچاره بساز…
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب با من بیچاره بساز…
امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام

دانلود موزیک