‏سیل
ملخ
کرونا
زلزله

کدوم بی‌پدری داره جومانجی بازی میکنه ...