وقتی بچه بودم فکر ميكردم فساد اداری يعنی تو اداره كارمندا همديگرو آره

بعد فهمیدم کاش همو آره
اینا دارن ما رو آره :///