‏وقتی پیر شدیم داستان این روزارو که واسه نوه هامون تعریف کنیم پشت سرمون میگن «باز بابابزرگ رفت رو منبر با این داستانای تخیلیش»