‏نذر کردم اگه کرونا نتونه از پا درم بیاره بعد از این جریانا هرشب ده تا باکتری رو غذا بدم.