بابام وقتی میاد خونه اول با من دست میده بعد میره دستشو میشوره 😂