‏چند بار پشت سر هم دستامو شستم دیدم یه ویروس کرونا اومد گفت باشه بابا از بین رفتیم مگه عطر مشهدی ایم.