روزهای سختیه.
حواست پرت بشه، مادرت هارد اکسترنال رو هم برمیداره میندازه تو وایتکس.