امروز تو بانک یارو سرفه میکرد همه برمیگشتن نگاش میکردن سه چهار بار این اتفاق افتاد از آخر بلند گفت من کرونا ندارم تریاک میکشم سینه ام سوخته 😂