مسافرین محترم پرواز شماره ١٣٩٩

✈✈جهت سوار شدن به هواپیما آماده بشوید
بار اضافه و خاطرات بد را از سالهای قبل نمیتوانید با خود حمل کنید.
این پرواز ۱۲ ماه طول میکشد و بخاطر همین کمربندهای خود را خیلی محکم ببندید. شما شاهد پرواز برفراز شهرهای سلامتی، عشق، لذت، تعادل و صلح خواهید بود.

@کاپیتان پروازخدای بزرگ پیشنهاد میکند که غذاهای زیر را از منو استفاده کنید:
_کوکتل دوستی و صمیمیت
_ساندویچ سلامتی
_شیرینی برکت
_یک کاسه اخبار خوش
_سالاد موفقیت
_کیک خوشحالی و در کنار همه اینها شادی و لبخند

به امید داشتن یک پرواز زیبا برای شما و خانواده تان درپرواز ١٣٩٩

سال نو پیشاپیش مبارک