مادرم یه جاهایی از خونه رو داره تمیز میکنه که تو سند قید نشده emoji))