کلا ۵۰ تا کشور به کرونا مبتلا شدن که ۳۰ تاش بخاطر یه مسافر از ایران بوده! , شدیم صادر کننده ویروس در سرتاسر دنیا، تضمینی! , تهران قرنطینه نمیشه، به زودی ایران قرنطینه میشه!