تا تو به خاطرِ منی، کس نگذشت بر دلم
مثلِ تو کیست در جهان، تا ز تو مهر بگسلم؟