اس ام اس بعدی v.behdasht:

‏تو با اون بخواب، من با قرص خواب.