امون از چشم‌های تو، از این زیبای خواب‌آلود
ندیدن کی تو رو می‌خواست، ندیدن عاشقت کی بود‌...