‏چند دقیقه ای هست که به دستم الکل نزدم الان دستم گفت داداش یه پیک عقب افتادم انگار