شهر با اصل و نسبم
شهر پدری ام
لهجه ی مادربزرگ و پدربزرگم
شهر بی دفاعم رشت
غمگین نباش
قول میدم باز همین روزها دوباره تو خونه هامون یه آهنگ شاد با صدای بلند پخش میکنیم توام با لهجه ی شیرینت بگی آها بوگو ، منم بلند میشم دستاتو میگیرم بلندت میکنم تا با هم برقصیم
قول میدم دوباره با همون لهجه بارانیت برمیگردی به آغوش باران و مردمت ، بعد با صدای بلند میخندیم به روز های غمگین گذشته انقدر که اشک از چشمامون سرازیر بشه
شهر اجدادی ام
رشت من...❤
دانلود موزیک