🌸🍃حساب هر روز را جدا نگه دارید.
امروز فقط امروز است
و ربطی به دیروز و فردا ندارد👌

شور آینده را نداشته باشید
و غم گذشته را هم نخورید🌸🍃

🌞هر روز
از صبح تا شب
فقط برای همان روز زندگی کنید😍

امروزتان سرشار از زیبایی💖