می گم نظرتون چیه یه سری پست بزاریم بعد زیرش توی کامنت ها صحبت کنیم !
نه اینجوری فقط پست بزاریم و لایک ؟
از همین شروع کنیم ؟

سوال : شغلتون چیه ؟ از شغلتون راضی هستید ؟