اول گفتن ماسک بزنید بعد که کمبود ماسک شد
گفتن نیاز به ماسک نیست روزی چنبار دستاتون رو بشورین و...
الان ببینن مصرف آب میره بالا
بعدش میگن تیمم کنید