اگه مامانای چینی می‌فهمیدن که سوپ غذا نیست الان وضعیتمون این نبود.