🔸میوه هایی که بهترین خون سازها هستند.

اگر چهره رنگ پریده و زرد دارید احتمالا مبتلا به کم خونی هستید که با تشخیص زود هنگام می توانید آن را با رژیم غذایی مناسب درمان کنید. برای جبران کمبود آهن و تامین خون مورد نیاز بدن میوه هایی چون انار، موز، سیب، آلو ، پرتغال و ... بهترین هستند.
1️⃣ انار
2️⃣ موز
3️⃣ سیب
4️⃣ آلو خشک
5️⃣ پرتقال
6️⃣هلو
7️⃣کیوی
8️⃣گریپ فورت
9️⃣انبه
🔟توت فرنگی