تو به تحریکِ فلک فتنه‌یِ دورانِ منی
من به تصدیقِ نظر محوِ تماشایِ توام