‏اسکار زیبا ترین لحظه زندگی هم
میرسه به وقتی که بهت میگه
تو جون بخواه...