🌸🍃 الهی امروز
اونقدر از شادى پر بشید
که سرریزش همه ی اطرافیانتون رو سیراب کنه👌

🌸🍃الهی
امروز بهترین حال رو داشته باشید.

قلب زیباتون به زلالی آب باشه❤️

و کارهای روزمره‌تون
مثل جويبار روان و جاری باشه👌

روزتون سرشار ازشادى بي دليل😘