‏احتمالا همه‌تون شنیدین ولی منم وظیفه‌م دونستم بگم. کرونا در دوران نهفتگی قابل تشخیص نیست اما میشه فهمید ریه عفونت کرده یا نه.
روزی چند بار این کارو تکرار کنید تا از فاجعه جلوگیری بشه.
نفس عمیق بکشید، ۱۰ ثانیه نفسو نگه دارید. بعد آروم تخلیه کنید، اگه احساس بدی نداشتین، سالمید.


| اخبار کرونا