دل تو سنگ‌تر از آن است
که یک روز از این دوری بگیرد
مگر اینکه مرده باشم
دل تو برای من تنگ شود