🌸🍃در این صبح زیبا

از خداى مهربون براتون
آرامش رو تمنا دارم

🌹🍃چون آرامش
قطره قطره کدورت ها و دلخستگی های
جان رو شستشو ميده👌

در پناه مـهر خـدای یکتا
روزتون قشنگ و زیبـا🌷🍃
🍃🌷آخرهفته تون شاد